Ugodnosti

OBČANI OBČINE PIVKA
Za občane Občine Pivka je ogled razstav in zbirk Parka brezplačen. Plačljiv je le ogled notranjosti podmornice. Doplačilo znaša 5 EUR.

PRIPADNIKI REDNE SESTAVE SLOVENSKE VOJSKE
Za pripradnike redne sestave Slovenske vojske je ogled razstav in zbirk Parka brezplačen. Plačljiv je le ogled notranjosti podmornice. Doplačilo znaša 5 EUR.

GASILCI IN VETERANI
Gasilcem in veteranom pri ogledu razstav in zbirk nudimo posebno ugodno ceno. Cenik je objavljen na http://parkvojaskezgodovine.si/cenik/.

OBISKOVALCI KOBILARNE LIPICA IN PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Obiskovalcem Kobilarne Lipica in Parka Škocjanske jame ob predložitvi računa za obisk znamenitosti pri obisku Parka vojaške zgodovine nudimo 15-odstotni popust na vstopnino. Prav tak popust imajo obiskovalci Parka vojaške zgodovine v Kobilarni Lipica in Parku Škocjanske jame.

V PARK VOJAŠKE ZGODOVINE Z VLAKOM
Več o ugodnostih na: http://parkvojaskezgodovine.si/z-vlakom-v-park-vojaske-zgodovine/